Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2013

Tags: june2013
yeah.
Tags: june2013
Reposted fromsaski saski viaflyingalexa flyingalexa
2069 a8fe
Tags: june2013
Reposted fromretaliate retaliate viamefir mefir
Tags: june2013
Reposted frompiccolina piccolina viamefir mefir
- Może... powinnismy sobie dać spokój - powiedziała. - Może to po prostu koniec. - Koniec? Koniec czego? - Nas. Ciebie i mnie. Przyjaźni. Gdybyś był moim przyjacielem, powinnam móc z tobą porozmawiać, jeśli nie mogę, to jaki to wszystko ma sens? Jaki my mamy sens? - Jaki jest sens? - Sam mówiłes, że ludzie się zmieniają, że nie należy tracić czasu na sentymenty. Trzeba zapomnieć i znaleźć kogoś innego. Może wyrośliśmy z siebie. - Uważasz, że ja wyrosłem z ciebie czy ty wyrosłaś ze mnie?
— Jeden dzień
Tags: june2013
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
Tags: june2013
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
Tags: june2013
Reposted fromlucyharmon lucyharmon viamefir mefir
Tags: june2013
Reposted fromtwice twice viamefir mefir
4364 3e07
Tags: june2013
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamefir mefir
4340 f41b
Tags: june2013
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamefir mefir
1195 048b
Tags: june2013
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamefir mefir
5798 e4cd
Tags: june2013
Reposted fromgreysanathomy greysanathomy viamefir mefir
Tags: june2013
Reposted fromkthxy kthxy viaula ula
1988 f22d 500

kurloser:

roaminromans:

MY FAVOURITE PICTURE OF THE QUEEN 

EVERYBODY ELSE IS LIKE SHOCKED AND MORTIFIED AND SHE’S JUST LIKE “BUT THE PARTY HAS ONLY JUST STARTED MOTHERFUCKERS”

Tags: june2013
7177 0810
Tags: june2013
8280 110c
Tags: june2013
Reposted frompianistka pianistka viaula ula
8777 ec8e 500
Tags: june2013
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viamefir mefir
6931 6457

darkerangels:

una-lady-italianaParisiennes - Café de Montmartre .Photo by Christophe Lecoq

Tags: june2013
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viascandal scandal
3052 581c
Tags: june2013
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamyname myname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl